Prořezávání stromů

Prořezávání stromů – úvod

Prořezávání stromů vyžaduje odbornost

Prořezávaní stromů patří mezi výchovné činnosti, které dřevorubec často vykonává. Dřevorubcova práce dnes tedy není jen, jak z významu tohoto slova vyplývá, kácení stromů, ale právě i výchova porostů jakou je bezesporu i prořezávání stromů. Zalesněním starost o lesní kultury nekončí, ale teprve začíná. Důležitá je totiž také údržba a prořezávání stromů. Prvotní péče o mladé kultury a nárosty, kterou jim věnujeme od doby založení a vzniku až do jejich zabezpečení, tj. do doby jejich zapojení, záleží v jejich ošetřování, ochraně, prořezávání stromů,  a u přirozených náletů především v prostříhávkách, tvarování a odstraňování předrostů. Součástí této systematické péče je vylepšování a doplňování uhynulých sazenic v kulturách a nárostech. Vyžínání, tvarování či prostříhávání v procesu výchovy porostu není přímo dřevorubcova práce, tou je především prořezávaní stromů .

Typy prořezávání stromů

Prořezávání stromů můžeme dělit z časového hlediska na dva typy výchovných zásahů. Tím prvním je prořezávání stromů – pročistky, druhým typem prořezávání stromů jsou probírky. Prořezávaní stromů v arboretech, alejích či lesoparcích v městských lokalitách je, co do bezpečnosti, mnohem méně rizikové než výchovné zásahy a prořezávání stromů v lesních kulturách. Mladý porost bývá velmi hustý, mnohdy s neméně hustým podrostem. Prodírat se takovouto kulturou a provádět zde prořezávání stromů je velice nepříjemné.

Prořezávání stromů malého vzrůstu

Vzhledem k okolnosti, že stromky jsou mladé a kmínky mají v průměru jen několik centimetrů, je zbytečné s sebou brát motorovou pilu. Mnohem vhodnější jsou štípací pákové nůžky a oblouková ruční pila. Manipulace v porostu s ručním nářadím je snadnější a ekonomické hledisko není také zanedbatelné. Vždyť zůstatková surovina se zanechává v lese a ani se nesoustřeďuje na okraj porostu, jako je tomu u kácení stromů mýtních.