Prořezávání stromů záporným výběrem | Prořezávání stromů

Prořezávání stromů záporným výběrem

Metoda prořezávání stromů záporným výběrem a její použití

Tento typ prořezávání stromů, jejichž věk se pohybuje mezi deseti až dvaceti lety, je založen na identifikaci a odstranění netvárných, druhově nežádoucích stromů v úrovni a nadúrovni, dále stromů odumřelých a odumírajících, neboť ty mohou být příčinou masivního šíření škodlivého hmyzu. Prořezávaní stromů v podúrovni se zásadně vyhýbáme, protože nám mohou nahradit odstraněné stromy úrovňové a nadúrovňové. prořezávání stromů v tomto věku také uvolňuje hospodářsky nejhodnotnější a nejdůležitější dřeviny.

Nejen při kácení stromů dospělých, ale i při pročistkách, dbáme na to, abychom neodstranili všechny nežádoucí dřeviny najednou. Nejdříve vytínáme nejhorší jedince a selekci postupně zpřísňujeme. Netvárné předrostlíky, které totálně potlačily svoje okolí a jejichž odstraněním by vznikla v budoucnu již nezacelitelná mezera, už neodstraňujeme. V mýtním věku sice mohou spadat do kategorie rizikového kácení stromů, ale ze dvou špatných řešení je tohle to lepší.

Buk, jedli a dřeviny citlivé na pozdní mrazíky a náhlé oslunění uvolňujeme a jejich okolí prořezáváme postupně. Při prořezávaní stromů s rozkladitou korunou kmeny oklestíme, aby nedošlo k poškození mlaziny. Zvýšenou péči vyžadují také dřeviny vysloveně slunné, které snadno v přehoustlé mlazině ustupují do podúrovně a zaniknou. Dřeviny stinné naopak snášejí delší dobu zastínění, toho však nelze dlouhodobě zneužívat, neboť po čase začnou ustupovat také a rychleji rostoucí dřeviny je nakonec vytlačí. Mezi takové dřeviny patří jedle, která se dnes objevuje jen v zachovalých, původních horských lesích.