Prořezávání stromů zdravotním výběrem | Prořezávání stromů

Prořezávání stromů zdravotním výběrem

Metoda prořezávání stromů zdravotním výběrem a její použití

Tento způsob prořezávaní stromů odstraňuje všechny stromy nemocné s novotvary na větvích, nádory na kmínku a poškozené stromky ve všech vrstvách mlaziny. Nepříznivým znakem ukazujícím na nutnost prořezávání stromů je i předčasná plodnost všech druhů dřevin.

Silnější zásah děláme na okrajích porostů, aby si na nich dřeviny udržely hlubší koruny a dobře zakořenily, což je velmi důležité při živelných pohromách. Pokud na okraji lesa jsou zdravé, statné a silně zakořeněné stromy, působí jako větrolamy a vichřice nemusí napáchat takové materiální škody, čímž snižujeme také možnost rizikového kácení stromů. Mladý porost nemá být zcela přehoustlý, šlahounovitého vzrůstu. Síla a délka kmínku mají odpovídat velikosti koruny. V opačném případě je koruna mnohem více vystavena působením např. mokrého sněhu a pod jeho tíhou se může spíše zdeformovat. Prořezávaní stromů by v těchto porostech mělo být častější. Záleží také samozřejmě na druhové skladbě porostu. Do určité míry nám však hustý porost vyhovuje. Zabraňuje totiž především vysoké zvěři se v mlazině pohybovat a způsobovat škody okusem.

Výchovné zásahy jsou v tomto období velmi důležité. Působí preventivně a my se můžeme vyhnout kácení stromů v pozdějším věku, kdy již formovat korunu, zastřihávat větve či provádět selekci vidličnatých vrcholů nelze.

Pracovník provádějící pročistky i probírky musí znát nejdůležitější dobré i špatné znaky vzrůstu a tvaru hlavních dřevin, aby nedošlo k neadekvátnímu zásahu do porostu a špatnému prořezávání stromů, které by nemělo výchovný efekt. U smrku odstraňujeme například vždy celé dvojáky, poněvadž se formovat nedají, dále jedince s přerostlou a hustou korunou či křivým kmínkem. U jedle prořezáváme netvárné, přestárlé jedince s ochabujícím výškovým přírůstkem a s prosychající korunou. Borovice by neměla mít příliš rozkladitou korunu a modřín příliš silné větve. Uvedené znaky vyžadují jednoznačné prořezávaní stromů .